IGLUPARKIN KÄYTTÖEHDOT

 1. YLEISET EHDOT

  1. Nämä käyttöehdot (jatkossa ehdot) ovat voimassa talojen, saunojen ja toimistojen varausympäristössä https://www.iglupark.com (jatkossa varausympäristö) henkilön (jatkossa asiakas) ja Iglupark OÜ:n, rekisterikoodi 16002076 (jatkossa palveluntarjoaja tai Iglupark) välillä talojen, saunojen ja toimistojen varaamisen ja niistä maksamisen yhteydessä.
  2. Näiden ehtojen lisäksi asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä suhteita säätelevät Viron tasavallassa voimassa olevat oikeudelliset säädökset.
  3. Varausympäristöä käyttämällä asiakas vahvistaa, että hän on vähintään 18-vuotias ja tutustunut näihin ehtoihin ja Igluparkin sääntöihin (liitettynä näiden ehtojen liitteenä 1), hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Edellä esitettyjen vakuutusten oikeellisuutta edellytetään ja Iglupark ei ole velvollinen tarkastamaan niitä.
  4. Mikäli käytätte varausympäristöä jollakin muulla kielellä kuin viron kielellä, ehdot esitetään myös kyseisellä kielellä. Käännösten eroavaisuuksien yhteydessä ensisijainen on vironkielinen teksti.
  5. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ehtoja. Muutokset esitetään sivustolla www.igupark.com.
 2. VARAUSYMPÄRISTÖN KÄYTTÄMINEN

  1. Asiakas on velvollinen tekemään varauksen, maksun ja muut toimenpiteet ehtojen ja varausympäristössä esitetyn käyttöohjeen mukaisesti. Jokaisen toimenpiteen suorittamisen ja tietojen kirjoittamisen yhteydessä asiakas sitoutuu huolellisesti tarkastamaan kirjoittamansa tiedot ja vastaamaan niiden oikeellisuudesta.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus jättää asiakkaan tilaus täyttämättä, mikäli asiakas ei ole noudattanut varausympäristön ehtoja, Igluparkin vahvistamia ohjeita tai määräyksiä, muun muassa esimerkiksi siinä tapauksessa, että asiakas ei pysty tyhjentävästi todistamaan maksamistaan.
  3. Palveluntarjoaja tekee kaiken voitavansa, jotta varausympäristössä esitetyt tiedot palveluista ja hinnoista (mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, summat, kuvaukset tai päivämäärät) olisivat täsmälliset ja täydelliset, mutta ei takaa tietojen täydellistä oikeellisuutta eikä vastaa siitä. Palveluntarjoaja tekee kaiken voitavansa parantaakseen oikea-aikaisesti kaikki varausympäristön puutteet tai viat.
 3. VARAAMINEN, MAKSUEHDOT JA HINTATIEDOT

  1. Palveluntarjoajan hintatiedot ovat saatavilla osoitteessa www.iglupark.com. Kaikki palveluntarjoajan hinnat on esitetty euroina ja sisältävät Viron tasavallassa vahvistetun arvonlisäveron.
  2. Palvelun varauksen yhteydessä tulee palvelusta maksaa koko summa etukäteen. Mikäli asiakas peruu varauksen, muuttaa sitä tai ei käytä palvelua, ennakkoon maksettua summaa ei palauteta.
  3. Varauksen tekemiseksi asiakas valitsee varausympäristössä päivämäärän ja kellonajan mukaan halutun palvelun (talo, sauna tai toimisto), henkilömäärän ja palvelun käyttöajan sekä täyttää muut varausympäristössä vaadittavat tietokentät. Sen jälkeen asiakkaan tulee kirjoittaa henkilötietonsa (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
  4. Ennen varauksen lopullista vahvistamista asiakas sitoutuu tarkastamaan esitettyjen tietojen oikeellisuuden. Painamalla varauskaavakkeen lopussa olevaa nuppia ”Varaa” asiakas vahvistaa sen, että hyväksyy ehdot ja on tutustunut tietosuojakäytäntöön. Sen jälkeen asiakas suunnataan maksuympäristöön, jossa varauksen voi maksaa Visa- tai MasterCard debet- tai credit-kortilla.
  5. Ehdot ja tietosuojakäytännön voi lukea ja ladata asianmukaisen verkkolinkin kautta.
  6. Maksujen suorittamisessa palveluntarjoaja käyttää Stripe-maksuympäristöä. Onnistuneen maksamisen jälkeen asiakas suunnataan takaisin palveluntarjoajan sivustolle ja asiakkaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään varausvahvistus.
 4. VARAUKSEN PERUMINEN

  1. Varauksen voi perua varausympäristön kautta. Palveluntarjoaja ei korvaa käyttämättä jäänyttä palvelua.
  2. Mikäli varaus perutaan, ennakkomaksua ei palauteta, paitsi siinä tapauksessa, että varaus perutaan suoraan ja välittömästi palveluntarjoajasta johtuvasta syystä.
 5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

  1. Varausympäristön käyttäminen edellyttää asiakkaan henkilötietojen käsittelyä. Lisätietoa siitä, miten ja millaisiin tarkoituksiin palveluntarjoajanne asiakkaan henkilötietoja käsittelee, löydätte tietosuojakäytännöstä: […].
 6. VASTUU

  1. Palveluntarjoaja vastaa ehtojen rikkomisella asiakkaalle aiheutetusta vahingosta vain siinä tapauksessa, että rikkominen on tahallista tai että se johtuu vakavasta huolimattomuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan saamatta jääneestä tulosta, aineettomasta vahingosta tai toiminnan keskeytymisestä aiheutuneesta vahingosta.
 7. SOVELLETTAVA OIKEUS JA KIISTOJEN RATKAISEMINEN

  1. Ehtojen yhden säädöksen tai sen osan mitättömyys lainsäädännön vastaisuuden vuoksi ei vaikuta ehtojen muiden säädösten tai kyseisen säädöksen muun osan voimassa oloon, laillisuuteen tai täytäntöönpanoon.
  2. Mikäli asiakas katsoo, että palvelu ei vastaa voimaan saatettuja ehtoja, siitä tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle suoraan ja viipymättä lisäten siitä kaikki olemassa olevat tai saatavilla olevat todisteet.
  3. Valitukset tulee esittää osoitteeseen noblessneri@iglupark.com. Palveluntarjoaja vastaa esitettyyn valitukseen vähintään kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 14 päivän kuluessa.
  4. Asiakkaan ja palveluntarjoajan väliset kiistat ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, kiista ratkaistaan Harjumaan käräjäoikeudessa (Harju maakohus).