IGLUPARGI KODUKORD JA EESKIRI

AVALIKU KORRA JÄLGIMINE

• Iglupargi aladel kehtivad kõik heakorra ja rahu hoidmise nõuded. Avaliku korra rikkumisel on teenuseosutaja esindajatel õigus kaasata turvatöötajad või politsei.
• Prügi maha ja merre viskamine või mõnel muul viisil ala kahjustamine Iglupargi territooriumil on rangelt keelatud.
• Lõkke ja tule tegemine Iglupargi aladel on rangelt keelatud.
• Öörahu ajal on keelatud mistahes kujul muusika esitamine õuealal ning häirida muul viisil teisi isikuid ja/või kohalikke elanikke.
• Iglupargi territooriumil on keelatud igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Teenuse osutaja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
• Lemmikloomad Igluparki aladel on lubatud, kuid lemmikloomi ei tohi jätta ilma järelevalveta.

UJUMISE KORD

• Iglupargi alalt vette hüppamine on keelatud. Ujuma minek on lubatud omal vastutusel üksnes selleks ettenähtud aladel. Iglupark ei vastuta tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest.

SAUNA KASUTAMINE

• Saunades on keelatud kasutada mett, koorijaid või teisi määrivaid kehahooldusvahendeid. Vihtlemine on keelatud.
• Puhtuse ja heaolu nimel tuleb saunades kasutada istumise all rätikut või istumisalust.

IGLUPARKI ALADEL JA RUUMIDES VIIBIMINE

• Teenuse osutaja ei vastuta isiklike asjade ja väärisesemete säilimise eest.
• Iglusauna aladel oma toidu ja joogiga viibimine on keelatud.
• Iglupargi ruumides ei või viibida rohkem inimesi kui eelnevalt kokku lepitud.
• Iglupark ei vastuta kolmandate isikute teenuste eest Iglupargi aladel.
• Iglukontorites, -majades, ja -saunades ei ole lubatud hoida tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning tervist kahjustavaid aineid.
• Ruumid tuleb üle anda samas seisukorras nagu nad olid enne kasutamist. Keelatud on inventari ümber tõstmine ning teisaldamine ilma loata.
• Ohuolukorras tuleb helistada hädaabinumbril 112.

SUITSETAMISE KORD

• Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja tähistatud kohtades. Iglukontorites, -majades ja -saunades on suitsetamine keelatud.

 

Kontaktinfo ja broneerimine / administraator:
E-mail: noblessneri@iglupark.com
Tel: + 372 5678 2591